قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد127000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / میدان ملت
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ميدان ونك
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان