قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / تبریز
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اقدسيه
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد197000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان