قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طالقانی
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان