قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز /
کارکرد ۱۱۷ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد117 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / ميدان امام
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانمازندران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حبیب الله
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان