قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونك
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان