قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / پیروزی
کارکرد ۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد129000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان