قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ظفر
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی