قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شريعتي
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهکاپوت رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد136000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مهرآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگدلفینی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / میدان طبس
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد123000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / باغ فیض
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان