قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۸,۲۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد8200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس اباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیرجند /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان جنوبی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان