قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ویلاشهر
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان

تهران / شوش
کارکرد ۶,۵۰۰ کیلومتر
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6500 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت رنگ
استانفارس
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / کاوه / ردانی پور
کارکرد ۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد177000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ملک شهر
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی