قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / -
کارکرد ۳,۲۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / خانی آباد
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / دکتر هوشیار
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۲,۵۶۴,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۵۶۴,۰۰۰ تومان

اصفهان / کهندژ
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / ملک شهر
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استاناصفهان
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شیخ صدوق
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان