قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / امام حسین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادمان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / ساسانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / اشرفي اصفهاني
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / خیابان ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خزانه
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان