قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آجودانيه
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزى
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مرداویج
کارکرد ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد136000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خمینی شهر
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نيروي هوايي
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان