قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / جهانشهر
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / شهرک گلستان
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طالقانی
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر /
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / فردیس
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / زرگری
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان