قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پونک
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / باغ ونك
کارکرد ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد108000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهکامل رنگ
استاناصفهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد168000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / شهرکرد
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان