قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جی
کارکرد ۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد153000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آتی ساز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل /
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۵,۲۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی