قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد179000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / مهرويلا
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بندرعباس / رسالت
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان