قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عظيميه
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت آباد
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خيابان فدائيان اسلام
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمسی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / معالي اباد
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خ وحید
کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد155000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان