قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

طبس / طبس
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
توافقی

تهران / شريعتي
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / میدان سپاه
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر / کوی اخوان
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / عفيف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکردستان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نيروهوايى
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان