قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اریاشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهك
کارکرد صفر کیلومتر
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندیشه
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزي
کارکرد ۸۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی