قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / کرج
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / عباس اباد
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی