قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرزیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / میدان امام
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / میدان جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد ۳,۵۰۰ کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد3500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهر زیبا
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شیراز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان