قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / پل تمدن
کارکرد صفر کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ایذه / مرکزی
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانخوزستان
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مهاباد / مهاباد
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانآذربایجان غربی
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربی
کارکرد ۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد298000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بهشهر / بهشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / طلاب
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / هفت تیر
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان / بندرگز
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان