قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طالقانی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / خزانه
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فرمانیه
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نظام آباد
کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد44000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۳,۵۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد3500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیرو هوایی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نظام آباد
کارکرد ۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد215000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان