قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / نظرآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان