قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / سه راه گوهردشت
کارکرد ۷,۷۰۰ کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7700 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استانتهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان