قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی