قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۲۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان