قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ولنجک
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اهنگ
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد74000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد59000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمك
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد183000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان