قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۲,۸۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهر شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان