قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك اكباتان
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / بلوار آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان ازادی
کارکرد صفر کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان