قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / سجاد
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان