قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / عدل خمینی
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر / کوی اخوان
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / توحید
کارکرد ۵۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اميراباد
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / سنايي
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان