قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهران
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۸,۲۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد8200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نیاوران
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پل تمدن
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

اصفهان / شاپور جدید
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد292000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان