قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / شاهگلى
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانآذربایجان شرقی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / -
کارکرد ۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد41000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / -
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
توافقی

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ملاصدرا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان