قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز / جم
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زيبا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ولیعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پرند
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهك
کارکرد صفر کیلومتر
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان