قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمداباد
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازادي
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان غربی
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد71000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونك
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر /
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان