قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / عباس آباد
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی