قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان