قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان شهدا
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / وليعصر
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد جنوبی
کارکرد ۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد116000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۹,۵۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد9500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ميدان جمهوري
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی