قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان