قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / آزادگان
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد350000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگیشمی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان