قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / -
کارکرد ۳,۲۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آتشگاه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان