قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / الهیه
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / يوسف‌آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / میدان امام خمینی
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر /
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان