قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک شاهین
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستاری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / جانباز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد ۴,۵۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد4500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیکان شهر
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان