قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قلهك
کارکرد ۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد81000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد.ظفر
کارکرد ۷,۶۵۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7650 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک صنعتی شمس اباد
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / فلسطین
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان شیخ صدوق جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان