قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد122000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت دیباجی جنوبی
کارکرد ۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد295000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزیتونی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد235000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان