قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فاطمی
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر تعویض
استانتهران
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت / شهرک‌قدس
کارکرد ۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد127000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانگیلان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد64000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان شمالی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان