قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قيطريه
کارکرد ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد166000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهک
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك گلستان
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / وردآورد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سئول
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان