قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد182000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد ۱۴,۷۵۰ کیلومتر
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14750 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد208000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان