قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرمانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۷,۸۰۰ کیلومتر
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميدان كاج
کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد168000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امير آباد شمالي
کارکرد ۱ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تقاطع بزرگراه نیایش
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۸۵۰ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد850 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی خ 6 نیرو هوایی
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان