قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / حکیمیه
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین / زیباشهر
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانقزوین
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / طلاب
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

یاسوج / اکبر اباد
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانکهکیلویه و بویراحمد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطوسی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / بلوار ایرج میرزا
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل / اردبیل
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناردبیل
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / محمد شهر
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر تعویض
استانالبرز
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر / بوشهر
کارکرد ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد182000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکامل رنگ
استانالبرز
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان