قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پونك
کارکرد صفر کیلومتر
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربی
کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد66000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک امید
کارکرد صفر کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ارژانتین
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد134000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانمازندران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد153000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانتهران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد69000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت اباد
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان