قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اریاشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فولاد شهر /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / بلوار فردوس
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / باغ غدیر
کارکرد ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد178000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استاناصفهان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان