قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان سپاه
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / محمدیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نيروهوايى
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتين
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هفت تیر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان