قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

گرگان /
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱,۹۰۰ کیلومتر
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد1900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان