قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / -
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ملاصدرا
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان